Joakim Harr, Chef Teknikutveckling

”En unik kombination av beprövade tekniker”

XR-rotatorn är utvecklad för tunga applikationer där man behöver klara stora laster i alla riktningar.

”Ett typexempel är grävmaskinsbaserade materialhanteringsmaskiner. Låg bygghöjd för att möjliggöra enkel montering direkt på verktygets topp var också ett av målen.

Det är viktigt att rotatorn klarar jobbet med hög driftsäkerhet och god totalekonomi. Därför består XR-rotatorn av beprövade tekniska lösningar som tillsammans ger stora fördelar.

Indexators lågvarviga, tåliga och starka hydrauliska vingmotor är grunden. Den kombineras i XR-rotatorn med ett svängkranslager. Svängkranslager har använts i tunga applikationer i många år.

Det nya med XR-rotatorn är hur vi kombinerat ihop dessa väl beprövade komponenter med varandra, där motor och lager lever var sitt separata liv utan att påverka varandra negativt.

I XR-rotatorn överför vi vridmomentet från hydraulmotorn till det lastbärande lagret på ett helt nytt patenterat sätt där sammankopplingen sker med en enkel robust komponent som är helt frikopplad från yttre laster. Det medför att motorn skyddas från yttre laster och lagerglapp, vilket är unikt.

En annan fördel är att XR är moduluppbyggd, vilket förenar det bästa ur två världar. Driftsäker motorteknik kombinerat med ett utbytbart lager ger både flexibilitet och servicevänlighet.

Allt kommer i ett kompakt paket där även hydraul-svivel är integrerad, färdig att montera på verktyget. Vi erbjuder dessutom extra kanal för centralsmörjning.

XR-programmet är bara i början av sin utveckling, flera storlekar är på väg och moduluppbyggnaden gör att möjligheterna är många för framtida lösningar.

Vår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här