Berättar rotatorns position och vinkelhastighet

Indexator fortsätter att utveckla nya och innovativa lösningar för morgondagens behov. Smarta rotatorer är ett viktigt steg för att möjliggöra del- eller helautomation. Funktionen innebär att maskinens system känner av vilken position och vinkelhastighet rotatorn har.

Innovation och produktutveckling är naturliga delar i Indexators vardag. Med 50 års erfarenhet av tillverkning av rotatorer har företaget en marknadsledande position.

Tekniksprång med vinkelgivarteknologi
Indexator lanserar nu smarta rotatorer vilket är ett tekniksprång. Med det patenterade och verifierade systemet möjliggör det för maskinen att få information om rotatorns position och vinkelhastighet. Denna teknik öppnar upp möjligheten att inkludera rotatorn i system för del- eller helautomation, vilket innebär högre produktivitet och lönsamhet.Diagnostik inbyggt i systemet
Sensorn kan, förutom att kunna bestämma rotatorns position och vinkelhastighet, skicka diagnostikkoder tillbaka till CAN nätverket. Av säkerhetsskäl skickar sensorn redundanta signaler till nätverket. Kompabilitet med dagens gränssnitt
Indexator har lång erfarenhet av att utveckla lösningar för maskintillverkare och förstår vikten av kompabilitet. En fördel med vinkelgivarsystemet är att det ryms inom dagens gränssnitt mot krannos och verktyg, vilket eliminerar eller minimerar förändringskrav på dagens maskindesign. För att underlätta integration mellan systemet och basmaskinen har Indexator även utvecklat ett J1939 protokoll.


För mer information, kontakta någon av våra Area Sales Managers:

photo

Lennart Eriksson

Area Sales Manager

+46 933 148 24

Skicka e-post

photo

Johnny Karlsson

Area Sales Manager and Marketing Communications

+46 933 148 25

Skicka e-post

photo

Michael Saure

Area Sales Manager

+46 933 149 49

Skicka e-post

Indexators strategiska kompass

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår strategiska kompass här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här