Skogstekniska klustret

Tillsammans driver elva medlemsföretag skogstekniska utvecklingsprojekt. Detta sker genom samverkan mellan företag i norra Sverige och akademisk FoU. På så sätt blir klustret en nyckelaktör för dialog mellan de som kommer att påverka framtidens skog och uppfinna morgondagens skogsmaskin.

Mer än tusen personer arbetar i klustrets företag, som finns från Malå i norr till Strömsbruk i söder. Totalt har de mer än 1 000 anställda, därmed svarar företagen för merparten av jobben inom skogsmaskinsbranschen i Sverige. Tillsammans omsätter de drygt 3 miljarder per år. Hälften av produktionen går på export.

Medlemmarna utgörs av företag som tillverkar skogsmaskiner och komponenttillverkare. De elva företagen är Bracke Forest, Cranab, Elforest Technologies, Iggesund Forest, Hultdins, Indexator, Komatsu Forest, Log Max. Olofsfors, Oryx Simulations, Vimek.

Läs mer på Skogstekniska klustrets webbplats

Vår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här