Från nipplar till världsledande teknik

Indexators grundare Allan Jonsson (t. hö) tillsammans med Karl-Ragnar Åström (Ålö) och Jan-Olof Guthe (Jonsereds AB).

Nära Vindelälvens brus finns Västerbottens starkast växande näringsliv idag. Hur skulle Allan Jonsson, åkaren från Vindelånäset, kunna ana att hans entreprenörsanda skulle sluta i ett flertal världsledande företag? Det här är historien om Indexator.

En driven och enträgen entreprenör växte upp i norra Sverige och Västerbottens inland i den lilla orten Vindelånäset strax utanför Vindeln. Han kom att arbeta hårt inom skogen, som säljare av grävmaskiner, krantillverkare, företagsledare och uppfinnare. Historien om grundaren Allan Jonsson är häpnadsväckande.

På 50-talet bildade han företaget Cranab tillsammans med Karl-Ragnar Åström. Karl-Ragnar var entreprenören från Brännland som sedan tidigare börjat tillverka frontlastare i företaget Ålö.

Cranab fortsatte arbetet med att utveckla och sälja hydrauliska skogskranar - en produkt som världen aldrig tidigare skådat. Succén var ett faktum. Andra företag började snart få upp ögonen för vad som pågick i den lilla orten Vindeln.

Vid den här tiden tillverkade företaget Hydraulik Indexator AB hydraulnipplar i Norrtälje och var en underleverantör till Cranab. Det var ett företag som inte gick så bra ekonomiskt. I slutet av 60-talet valde företagets ägare att flytta verksamheten till Vindeln och efter en tid föll det sig att Cranab valde att köpa Hydraulik Indexator AB.

Då Allan Jonsson bestämt sig för att sälja Cranab till Jonsered var han redo att satsa på något nytt. Det innebar att han tog med sig det lilla dotterbolaget Indexator och i samband med detta fick Allan med sig ett koncept på en hydraulisk rotator som skulle rotera obegränsat 360 grader.

- Entusiasmen var stor, men det blev en vinglig start där vi fick pröva oss fram. Det gick så långt att pappa satte en deadline för projektet - om vi inte hade lyckats få fram en färdig produkt innan julen 1978 skulle vi låta det vara, säger Anders Jonsson, son till Allan.

Så småningom började företaget få ordning på sina rotatorer. Något som även marknaden uppmärksammade och det dröjde inte särskilt länge innan produktionen var lönsam.

1983 tog tre av barnen över företaget; Hans, Anders och Liselottie tillsammans med ekonomichefen Åke Karlsson. Tillverkningen av hydraulnipplar såldes och företaget fokuserade på att tillverka rotatorer. Ryktet om rotatorn spred sig snabbt och Indexator blev världens största tillverkare av rotatorer, en titel som man utan diskussion äger än idag.

I början av 90-talet intresserade sig Indexator för en produkt som kunde både tilta och rotera redskap på grävmaskiner. Företaget Noreco i Umeå hade mycket framgångsrikt utvecklat och sålt tiltrotatorer men gick i konkurs 1991. Vid det tillfället fick Indexator möjligheten att köpa innehållet ur konkursboet och varumärket Rototilt®.

- I starten monterades Rototilt® i ett litet hörn av rotator-fabriken. Det blev ganska snart helt ohållbart och vi hade många diskussioner om var tillverkningen skulle finnas men till slut fattades beslutet att hjärtat måste fortsätta vara i Vindeln, berättar Anders Jonsson.

Indexator investerade då drygt 100 miljoner i en ny produktionsanläggning på 6000 m2 helt dedikerad för tillverkning av Rototilt®, fabriken invigdes 2007.

För att fortsätta hålla världsklass och kunna utveckla produkterna byggdes en test- och provningsanläggning i tre plan som invigdes 2005. I anläggningen görs fullskaliga tester under extrema förhållanden och i laboratoriet finns även en topometer som kan mäta ojämnheter i material på nanonivå, en unik utrustning som är mycket ovanlig i den privata tillverkningsindustrin.

För att förstärka profilen som ett drivande och ledande teknikföretag har Indexator under flera år också investerat resurser och kompetens inom materialforskning. Resultatet är en verksamhet som utvecklar material och teknik som kan användas både inom Indexator men även licensieras till andra företag.

Produktområdena Rotator och Rototilt® har genom åren fortsatt att växa. Under 2012 bildade Indexator en koncern med företagen Indexator Rotator Systems AB samt Indexator Rototilt Systems AB.

Den 1 oktober 2014 förändrades ägarbilden och Anders Jonsson står nu som ensam ägare av Rototilt Group (tidigare Indexator Rototilt Systems) och Hans och Pia Jonsson tog över ägandet av Indexator Rotator Systems. 

Den 3 januari 2019 tecknade Pia och Hans Jonsson genom ägarbolaget Cinox avtal om att avyttra samtliga aktier i Indexator till industrikoncernen Lifco. Indexator Rotator System AB ingår i Lifco som en självständig enhet i affärsområdet "Demolition & Tools".

Lifco är ägare till fler än 140 bolag över hela världen och omsätter totalt över 21 miljarder kr. Bland de ägda bolagen finns ett flertal i Västerbotten tex Texor (Lycksele), Hultdins (Malå), LEAB (Lövånger) samt Brokk (Skellefteå). Majoritetsägare i Lifco är Carl Bennet.

Lifco är en långsiktig industriell ägare med en uttalad strategi att äga och utveckla ledande och lönsamma nischföretag. Lifco:s verksamhetsidé kännetecknas också av ledord som decentraliserad organisation, lokalt beslutsfattande, enkelhet och affärsfokus.

För mer information se www.lifco.se

Indexators strategiska kompass

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår strategiska kompass här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här