Välbefinnande

För att behålla en världsledande position behöver vi medarbetare som trivs och vill utvecklas hos oss.

Välbefinnandet hos våra medarbetare är därför väldigt viktigt och individ och företag har ett stort ansvar att tillsammans vara öppna och uppmärksamma på hur tillvaron på jobbet och livet i helhet ser ut. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla och förbättra vår gemensamma värdegrund.

Säkerhet och miljö är väldigt viktigt för oss och är uttalat vår främsta prioritet vid beslut. Vi kompromissar inte med säkerheten för våra medarbetare eller kunder och jobbar aktivt med både miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vi försöker arbeta brett och omfattande med insatser för vår personal. Aktiviteter för trivsel och gemenskap samt olika typer av friskvårdssatsningar är delar i detta arbete.

För att bibehålla och utveckla vårt arbete med säkerhet, miljö och hälsa är det viktigt att vi har engagerade ledare som sätter frågorna högt på agendan och skapar förutsättningar för våra medarbetare att må bra på jobbet.

Vår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här