Studerande

Att vi lyckas rekrytera rätt individer med rätt kompetens är av avgörande betydelse för vår framgång. Samarbete med skolor och elever är viktigt för att intressera duktiga, utbildade individer med driv och engagemang för vårt företag. Här hittar vi framtidens arbetskraft! 

Skolsamarbete

Skolsamarbete är viktigt eftersom vi vill stimulera ungdomars intresse för vår bransch och vårt företag, men även för ämnet teknik. Inte bara inför gymnasieval utan också inför val till högre studier. Vi samarbetar därför gärna med grundskola, gymnasium och universitet för att visa vilka möjligheter som finns inom vårt företag.

Ett av våra samarbeten som vi gärna profilerar är Teknikcollege. Teknikcollege är en viktig samarbetspartner när det gäller framtida arbetskraft och kompetens. Tillsammans med andra företag inom vår bransch hjälps vi åt att skapa förutsättningar för framtidens arbetskraft, exempelvis genom samverkan mellan skola och företag, informationskvällar, studiebesök och företagsförlagd praktik.

 

Studiebesök 

Studiebesök hos oss är ett mycket bra tillfälle att få en inblick i hur det ser ut och fungerar på ett världsledande företag. Eftersom vi har alla funktioner på plats i Vindeln har du möjlighet att följa vår produkt från beställning-, till tillverkning och slutligen leverans.

 

Praktik

Praktik är ett bra sätt för elever att lära sig mer om arbetslivet. På Indexator Rotator Systems får du som praktikelev uppleva ett högteknologiskt företag på nära håll, träffa många olika människor med olika yrken samt uppleva flera spännande arbetsmiljöer.

Vi samarbetar med utbildningar inom yrkeshögskolan och ser positivt på möjligheten att kunna erbjuda eleven praktik som är kopplad till utbildning.

Vi besöker även skolor och deltar vid arbetsmarknadsmässor för att berätta mer om vårt företag och våra framtida möjligheter.

 

Examensarbete

Examensarbete är en viktig del i vår rekryteringsprocess. Här har du möjlighet att lära känna oss samtidigt som vi får möjlighet att lära känna dig.

Vi har genom åren haft ett antal examensarbeten hos oss, allt för att utvecklas och tillgodogöra oss ny kunskap, tankar och idéer men också för att lära känna individen. Vår verksamhet är högteknologisk och kräver kompetens och ständig utveckling, därför är högutbildade individer alltid av intresse.

Vår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här