Forskning och utveckling

För att ligga steget före våra konkurrenter är det viktigt att alla våra anställda vill vara med och bidra. Dessutom behövs ett långsiktigt tänkande från ägare och företagsledning.

Ett viktigt och långsiktigt beslut var investeringen i ett högteknologiskt provlabb där vi kan säkerställa att vi har de bästa produkterna.

I vårt labb skapar vi förutsättningarna för att ligga steget före våra konkurrenter, men också för att klara av att hantera framtidens utmaningar.

Indexator Rotator Systems har en världsunik forsknings- och provningsanläggning. Här provar och utvärderar vi nya tekniska idéer samt verifierar konstruktioner och säkrar produktionsmetoder.

I denna anläggning utvecklas också många av våra kunders egna innovationer, när kundens utvecklingsavdelning arbetar sida vid sida med våra materialexperter, konstruktörer och produktionstekniker.

Att konkurrerande maskintillverkare använder samma anläggning till sin respektive produktutveckling ställer givetvis extrema krav på sekretess. Denna förmåga att skapa vattentäta skott mellan varje projekt tillhör vår vardag och är något vi sätter stor vikt att vårda och bevara förtroendet för.

Vår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här