Jämställdhet och mångfald

Indexators filosofi, vår värdegrund, med integrerat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är vår ledstjärna och vi vet att det lönar sig att arbeta med jämställdhet och mångfald.

Vi är övertygade om att en modern och attraktiv arbetsplats anser att jämställdhet och mångfald är lika självklart som centralt och viktigt för att nå framgång.

Vårt integrerade jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har uppmärksammats på flera olika sätt, bland annat genom böcker, tidningsartiklar och genom Industrins Jämställdhetspris

Vår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här