Märkning av serienummer rotatorer

29 januari 2019

Nytt sedan 2017-11-01 är att S/N skrivs ut före serienumret (undantaget GV 3).

Serienumret är det säkraste sättet att identifiera exakt roatormodell. Detta är av stor vikt vid beställning av reservdelar och vid reklamationshantering.

Märkningen är placerad på den bearbetade delen av stator nedre, nedanför eventuellt slangskydd och hydraulanslutningar.Indexators strategiska kompass

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår strategiska kompass här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här