Indexator utökar XR-programmet

21 november 2018

Vindelnföretaget Indexator, som är världens största tillverkare av hydrauliska rotatorer, expanderar nu sitt program av kompaktrotatorer – XR – med det mindre kraftpaketet XR 300.

XR-programmet består av kompakta, kraftfulla och vällagrade rotatorer för extrema användningsområden där krav och belastning på rotatorfunktionen är mycket höga. Optimalt utformade både för fast och frihängande montage. Med hög prestanda och lång livslängd är XR en serie svängkranslagrade rotatorer att lita på när det verkligen gäller. Överallt där stora laster ska hanteras kommer XR-rotatorerna till sin rätt. Indexator lanserar nu en mindre modell, XR 300.

XR 300 är designad att hantera axiella laster, både positiva och negativa, upp till och med 9 ton. Modellen är även byggd för en radiell lasttålighet på hela 7 ton och är därmed idealisk för applikationer med höga sidolaster, exempelvis på sorteringsgrip med fast montage på grävmaskiner eller frihängande på skrot- eller timmerapplikationer.

 

Patenterad kraftöverföring, långlivad vingmotor och enkelt underhåll

Precis som övriga modeller i XR-programmet har XR 300 patenterad design för kraftöverföring.

– Kortfattat innebär tekniken att svivel och motor inte påverkas av yttre krafter, vilket innebär stora fördelar på livslängden jämfört med konkurrerande lösningar, säger Johnny Karlsson Area Sales Manager på Indexator.                                   

Patenterad konstruktion för kraftöverföring och konkurrerande lösning.

Tack vare XR-seriens patenterade konstruktion av kraftöverföring, kan yttre krafter mot lagren inte påverka motor och svivel inuti rotatorn. Detta förlänger rotatorns livslängd väsentligt jämfört med konkurrerande lösningar.  

Ytterligare en egenskap som påverkar livslängden positivt är Indexator’s välbeprövade vingmotor – den enda kompaktrotator på marknaden med denna motorprincip. Vingmotorn ger högt vridmoment, men är samtidigt förlåtande för tvångsvridning och stor svängmassa. Den modulbaserade konstruktionen gör det enkelt att utföra service och underhåll, där svängkranslager, motor och svivel är separata moduler.

 
Indexators välbeprövade vingmotorprincip

Efterlängtad rotator på marknaden

– Där rotatorer används finns inget utrymme för oplanerade stopp. Det ska helt enkelt bara fungera, timme efter timme. Därför är hög pålitlighet lika viktigt som hög prestanda, säger Johnny Karlsson.

För att vara säkra på att XR 300 klarar uppgiften har den testats rigoröst, såväl i testmiljö som i den verklighet olika maskiner och redskap möter. Resultatet är en rotator med lång livslängd som levererar varje dag.

XR 300 är en efterlängtad rotatorstorlek hos kunderna och trycket från marknaden är högt. Särskilt från de kunder som varit med under prototyptesterna och sett rotatorns fördelar. Indexator påbörjar serieproduktionen under slutet av året och från och med årsskiftet 2018/2019 är XR 300 i full produktion. 

– Efterfrågan är stor från maskintillverkarna och det finns goda möjligheter att det här storlekssegmentet volymmässigt blir det största inom hela XR-serien, avslutar Johnny Karlsson.


Johnny Karlsson, Area Sales Manager Indexator Rotator System AB

 Läs mer om hela XR-programmetVår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här